Zarząd O/SIMP Kielce w kadencji 2014 - 2018 stanowią:

Prezes
Kol. Tomasz Siuda

V-ce Prezes
Kol. Kazimierz Kokowski

Skarbnik
Kol. Joanna Adamczyk

Sekretarz
Kol. Tadeusz Barycki

Członek
Kol. Tomasz Tiutiurski


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
Kol. Włodzimierz Makieła

Sekretarz
Kol. Małgorzata Piwowarczyk

Koło Miejskie:

Przewodniczący
Kol. Tomasz Siuda

Członek
Kol. Andrzej Królikowski

Koło Seniorów:

Przewodniczący
Kol. Kazimierz Gruszczyńsk

V-ce Przewodniczący
Kol. Tadeusz Zyzik

Sekretarz
Kol. Marian Twardowski

Członek
Kol. Tadeusz Powałkiewicz


Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018r.