Oddział Kielce

Kielecki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich funkcjonuje jako jeden z 48 oddziałów.

W nową kadencję, która rozpoczęła się w maju 2018 roku, Oddział wszedł z liczbą 60 członków.

Wśród zamierzeń Oddziału jest

>Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018r.