Aktualności

---

Z przykrościa przyjeliśmy wiadomość o smierci kolegi Zygmunta Burczyna. Msza święta żałobna zostanie odprawiona 2 września 2022 roku w piątek o godzinie 13:00 w Bazylice Katedralnej po czym nastąpi wyprowadzenie Drogiej nam Osoby na Cmentarz Stary. W imieniu Oddziału składamy wyrazy współczucia rodzinie.

---

W dniu 26 kwietnia 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie SIMP Oddział Kielce, na którym złożona sprawozdanie z minionej kadencji oraz wybrano władze oddziału na kolejną.

---

Do aktywnych członków Oddzału rozesłano kolendarzyki SIMP na rok 2022 wraz z życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi.

---

23 lipca 2021 odbyło się koleżeńskie spotkanie Oddziału.

---

Ze zwględu na sytuację pandemiczną tradycyjne spotkanie świąteczne zostało odwołane. Do aktywnych członków Oddzału rozesłano kolendarzyki SIMP na rok 2021 wraz z życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi.

---

20 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Koła Miejskiego, podczas którego ustalono planowane aktywności na rok 2020. Zaplanowano następujące wydarzenia:
- organizacja Seminarium tematycznego podczas Targów STOM
- wyjazd integracyjny w ramach obchodów Dnia Mechanika
- promowanie konkursów ogólnoposlkich organizowanych w ramach SIMP dla absolwentów Techników oraz Szkół Wyższych w 2020 roku. Edit: ze względu na sytuację związaną z Covid wydarzenia zostały dowołane

---

W dniu 20 grudnia 2019 r.odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków naszego Stowarzyszenia.

---

W dniach 18-19 maja 2019 r. w ramach obchodu Dnia Mechanika 2019 odwiedziliśmy Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie oraz Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach. Zdjęcia dostępne na naszym profilu na Facebooku.

---

W dniu 14 maja 2019 roku w Zespole Szkół Mechnanicznych w Kielcach pod patronatem Urzędu Miasta Kielce (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) odbyła się XXII edycja sesji popularnonaukowej "Człowiek - Motoryzacja - Ekologia. Kolejny raz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Kielce ufundowało jedną z nagród rzeczowych dla uczestników konkursu.

---

W dniu 18 grudnia 2018 r.odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków naszego Stowarzyszenia.

---

W dniu 18 maja 2018 r. odbyło się się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SIMP w Kielcach, na który m.in. złożono sprawozdanie z bieżącej działalności oddziału oraz wybrano nowe władze.

---

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Mechnanicznych w Kielcach pod patronatem Urzędu Miasta Kielce (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) odbyła się XXII edycja sesji popularnonaukowej "Człowiek - Motoryzacja - Ekologia. Kolejny raz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Kielce ufundowało jedną z nagród rzeczowych dla uczestników konkursu.

---

W dniu 18 grudnia 2017 r.odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania przedstawicielowi Zespołu Szkół Mechincznych w Kielcach przekazano dyplomy dla uczestników Konkursu Technik Absolwent.

---

W dniach 16-19 października 2017 r. ODKiR SIMP był współorganizatorem 46 Konferencji Badań Nieniszczących w Starachowicach. Informacje podsumowujące to duże przedsięwzięcie naukowo - techniczne można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Towarystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej

---

W dniu 29 marca 2017 roku w Zespole Szkół Mechnanicznych w Kielcach pod patronatem Urzędu Miasta Kielce (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) odbyła się XXI edycja sesji popularnonaukowej "Człowiek - Motoryzacja - Ekologia. Po raz pierwszy w organizacji pomagało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Kielce. Celem sesji jest popularyzacja zachowań proekologicznych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Na sesję wpłynęło 34 prace z 2 szkół województwa świętokrzyskiego. W konkursie wzięło udział 38 uczestników. Do etapu prezentacji Komisja Konkursowa nominowała 9 uczestników. Podczas finału sesji, po wysłuchaniu zaprezentowanych prac i obrony stawianych w nich tez uwzględniając nowatorskość rozwiązań związanych z tematyką sesji oraz techniką prezentacji komisja konkursowa postanowiła przyznać:


Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

---

W dniu 19 grudnia 2016 r.odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania członkom Stowarzyszenia przekazano pamiątkowe medale z okzacji 90-cio lecia SIMP.

Spotkanie Świąteczne 2016

---

W dniu 16 lutego 2016 r. odbyło się w siedzibie Oddziału SIMP w Kielcach seminarium spawalnicze skierowane do praktyków rynku spawalniczego. Organizatorami seminarium byli TÜV Rheinland Polska i Oddział SIMP w Kielcach. Na seminarium omówione zostały zagadnienia związane z normą EN1090 a także z nowelizacją normy EN 1090-2, rozporządzeniem PE 305/2011, wymaganiami dla urządzeń ciśnieniowych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy przy pracach spawalniczych. Wykładowcami byli audytorzy i rzeczoznawcy związani z TÜV Rheinland Polska a w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy wykład wygłosił Inspektor Pracy z OIP Kielce. Jednym z wykładowców był Mariusz Janusz-Bielecki członek SIMP Oddział Kielce - przewodniczący sekcji spawalniczej a także pracownik TÜV Rheinland Polska, inicjator tego seminarium. Seminarium cieszyło się dużym powodzeniem - wszystkie miejsca naszej sali wykładowej były zajęte. Udział w seminarium wzięli spawalnicy w większości z zakładów z terenu województwa świętokrzyskiego a także przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej.

Wykład z zakresu bhp przy pracach spawalniczych prowadzi mgr inż. Tomasz Adamski
Wykład z zakresu bhp przy pracach spawalniczych prowadzi mgr inż. Tomasz Adamski

Wykład w języku angielskim wygłasza przedstawiciel TÜV Rheinland Česká republika Pavel Petrásek
Wykład w języku angielskim wygłasza przedstawiciel TÜV Rheinland Česká republika Pavel Petrásek

---

W dniu 15 grudnia 2015 r.odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków naszego Stowarzyszenia.

---

Biuletynu PTBNiDT SIMP do pobrania tutaj.

---

W dniach 15-16.05.2015 roku nasz Oddział był organizatorem spotkania makroregionu, podczas którego odwiedziliśmy targi Autostrada organizowane przez Targi Kielce, zamek w Chęcinach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim.

---

Dnia 07.03.2015 w siedzibie Kieleckiego Oddziału SIMP odbyło się seminarium na temat "Podstawy programowania obrabiarek CNC".

---

Kazimierz GruszczyńskiZ przyjemnością informuje, że kolega Kaziemirz Gruszczyński w dniu 16.02.2015 r. otrzmał Nagrodę Miasta Kielc za 2014r.

Kaziemierz Gruszczyński jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej. W 1966 roku rozpoczął pracę zawodową w Chemarze. Pracował jako konstruktor aparatury chemicznej oraz audytor Systemów Zarządzania Jakością. Działa w "Solidarności", Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Jest tłumaczem tekstów technicznych, rzeczoznawcą a także pilotem -przewodnikiem wycieczek i instruktorem

---

W dniu 15 grudnia 2014 r.odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków naszego Stowarzyszenia.

---

W dniu 6.05.2014 r. odbyło się się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SIMP w Kielcach, na który m.in. złożono sprawozdanie z bieżącej działalności oddziału oraz wybrano nowe władze.

---

W dniu 18.12.2013 r. odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków naszego Stowarzyszenia.

---

SandvikW dniu 22 kwietnia 2013 r. gościliśmy przedstawicielkę firmy SANDVIK COROMANT- światowego lidera w dziedzinie obróbki skrawaniem, która zaprezentowała najnowsze rozwiązania narzędzi skrawających przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu, stosowane materiały narzędziowe, nowoczesne rodzaje obróbki. Oprócz prezentacji multimedialnej słuchacze mieli możliwość obejrzenia wystawki prezentowanych narzędzi a ponadto otrzymali bogate zestawy katalogów i materiałów poglądowych. Inicjatorem i organizatorem seminarium była nasza koleżanka Małgorzata Piwowarczyk. Dominującą grupą uczestników seminarium byli studenci i absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej.

---

PTBNiDTW dniu 20 marca 2013 r. z inicjatywy koleżanki Joanny Adamczyk odbyło się w siedzibie Targów Kielce spotkanie organizacyjne przyszłego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej. Ze strony Zarządu Głównego PTBNiDT w spotkaniu uczestniczył kol. Dariusz Wojdała. Podjęto uchwałę o powołaniu Oddziału PTBNiDT oraz dokonano wyboru zarządu Oddziału. Przewodniczącą Oddziału wybrano jednogłośnie koleżankę Joannę Adamczyk - menadżera projektów Targów Kielce, inicjatorkę powołania przy Oddziale SIMP w Kielcach O/PTBNiDT. W składzie Zarządu Oddziału PTBNiDT znaleźli się ponadto koledzy Roman Zaborek, Paweł Malanowicz i Tomasz Tiutiurski. Określono zasady funkcjonowania Oddziału, ustalono zadania na najbliższe miesiące oraz termin następnego spotkania.

---

Kontynuując program doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości technicznego majątku trwałego - Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie - organizują w dniach 27 i 27 lutego 2013 r. szkolenie specjalistyczne / kurs podstawowy dla Rzeczoznawców SIMP ubiegających się o tytuł Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 "Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów".

Podstawowym celem szkolenia jest nabycie umiejętności praktycznych oraz poszerzenie zasobu wiedzy rzeczoznawców zajmujących się / lub pragnących zajmować się w niedalekiej przyszłości wycenami technicznego majątku trwałego. Szkolenie podstawowe zawiera niezbędny zakres wiedzy umożliwiający zrozumienie procedur szacowania wartości technicznego majątku trwałego w sferze technicznej, jak i ekonomiczno-prawnej. Rynek usług rzeczoznawczych w tym obszarze jest bardzo trudny, gdyż panuje powszechna niewiedza, co do złożoności i rozległości zagadnień, jakie winni posiadać wyceniający tę obszerną część majątku.

Wykładowcami na szkoleniu są Dyplomowani Rzeczoznawcy SIMP mający bogate doświadczenie w dziedzinie wycen maszyn, urządzeń i pojazdów, którzy oprócz zagadnień teoretycznych przedstawią praktyczne postępowanie związane z oceną i szacowaniem technicznego majątku trwałego.

Ukończenie kursu, wykonanie samodzielnej pracy kontrolnej i jej obrona (w odrębnym terminie) uprawniać będzie uczestnika kursu do uruchomienia procedury ubiegania się o tytuł Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830.

Więcej informacji tutaj.

Formularz zgłoszeniowy.

---

Wręczenie listu gratulacyjnego Władysławowi DziedzicowiW dniu 17 grudnia 2012 r. odbyło się doroczne tradycyjne spotkanie wigilijne członków SIMP Oddziału w Kielcach. Spotkanie wigilijne poprzedziło między innymi przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia oraz uhonorowanie zasłużonych. Na zdjęciu wręczenie listu gratulacyjnego Kol. Władysławowi Dziedzicowi, który w dniu 1 października 2012 r. obchodził 60-lecie członkostwa w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

---

SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie organizuje kurs podstawowy dla Rzeczoznawców SIMP ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy SIMP w specjalności nr 830 "Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów". Szczegóły tutaj.

---

W dniu 15 grudnia 2011r. o godzinie 17:00 odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków naszego Stowarzyszenia.

---

W dniu 10.03.2011 w Domu Technika NOT odbyła się wystawa prezentująca wybrane komponenty automatyki przemysłowej produkcji SMC. Współorganizatorem prezentacji był Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Kielcach. Informacje na temat SMC na stronie www.smc.pl.

---

W dniu 13 grudnia 2010r. o godzinie 17:30 w sali 207 budynku NOT odbyło się koleżeńskie spotkanie wigilijne, podczas którego przedstawiono nowych członków SIMP.

---

Podczas spotkania Koła Miejskiego w dn. 24.11.2010 roku reaktywowano Sekcję Spawalniczą, której Prezesem został kolega Mariusz Janusz-Bielecki.

---

W listopadzie 2010 roku Oddział nawiązał współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Więcej informacji na stronie: www.it.kielce.pl

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022r.